Rewind Technique

Rewind Technique

Rewind technique historie


Rewind technique" stammer oprindeligt fra Dr Milton Ericksons´s' "Crystal Ball teknik". Erickson ville hypnotisere traumatiserede klienter, og mens klienten var i en afslappet tilstand ville han få dem til at gennemgå deres traumatiske oplevelser "i en krystalkugle". Hvis hukommelsen befinder sig i en tilstand af ro bare en enkelt gang, kan dette være nok til at mindske eller endda eliminere et traumes symptomer.


Dette princip blev yderligere udviklet af Richard Bandler og John Grinder (kendt fra NLP) og blev kaldt ”the Visual Kinaesthetic Disassociation Technique” (VKD). Herefter udviklede Dr David Muss videre på teknikken, så den på effektiv vis kunne bruges til at behandle PTSD og den kom til at hedde  "the Rewind technique".


Selve teknikken


Rewind Technique er en yderst effektiv metode, til at give en traumatiseret klient mulighed for at gennemgå minderne, men i et fuldstændigt afslappet perspektiv. Der er på ingen måde bohov for at minderne gennemgåes i dybden.


Den traumatiske begivenhed opleves nemlig 'baglæns. Det er således en usædvanlig måde at behandle hukommelsen på, men det har den virkning, at nå klienten i en afslappet tilstand ”oplever” traumet baglæns, og i hurtigt tempo som man ”rewinder” på en båndoptager, så elimineres angsten. Ingen har en frygt for ting der sker i ”baglæns”


Du vil igennem sessionen blive guidet gennem billeder og trin, der handler om at "rewinde" fobien/angsten (spole henover). Som hypnoterapeut behøver jeg ikke at vide noget om, hvordantraumet eller angsten opstod og jeg behøver heller ikke at vide noget om dine årsager.


Med rewind teknikken har vi adgang til at behandle disse problemstillinger (PTSD og fobier) på en behagelig og effektiv måde. Teknikken kan i høj grad reducere og endda helt fjerne traumatiske eller fobiske symptomer ganske hurtigt.


Antal Behandlinger


Antallet af sessioner afhænger af, hvorvidt der er tale om en engangshændelse eller der er flere hændelser der skal arbejdes med.


Enkelt hændelsesforløb: Her vil jeg forvente et godt resultat allerede efter den første session, men selvfølgelig er klienter forskellige.


Flere hændelsesforløb: Vi vil arbejde med de mest traumatiske hændelser i den første session. Hvis der er behov for det, vil vi arbejde med andre af hændelserne i efterfølgende sessioner. Klienter oplever ofte, at når de værste erindringer er bearbejdet, så går styrken ofte af de relaterede erindringer.


Igennem årene har jeg eksperimenteret lidt med teknikken i forhold til de problemstillinger jeg er blevet præsenteret for, og jeg har med stor succes arbejdet med Rewind på "temaer" og "perioder". Når vi arbejder med Rewind på en periode, kan der feks være tale om en periode på 7 år i et voldeligt forhold, her arbejdes der ikke med hver enkelt oplevelse med med dem alle på een gang under ét. Det har givet gode resultater og mange gange er få sessioner nok. Allerede efter 1. session går du fra klinikken med en anden følelse i kroppen end das du kom.


Tilbagefald


Den gode nyhed nyhed omkring fobier/traumer er, at den eneste måde hvorpå de kan komme tilbage er, hvis du igen bliver traumatiseret - og det erheldigvis der minimal chance for.


Forskningsresultater med Rewind Technique


Selv om forskningen i Rewind Technique stadig er i sine unge dage, viste en undersøgelse udført af Human Givens Institute i Storbritannien følgende resultater:


Studiestørrelse: 30 personer


          • 40% af klienterne vurderede "Rewind" som yderst vellykket.

          • 53% bedømte det som succes.

          • 7% vurderede det som acceptabelt.


Ingen vurderede Rewind Technique dårlig eller som en fejl.

• Før "Rewind" klassificerede gennemsnitlige klienter deres velvære som 12 ud af 50.

• 7 til 10 dage efter behandling var gennemsnitsresultatet 30,3 ud af 50.

• Tre til seks måneder senere var gennemsnittet 32,2.


Dette er en forbedring på 167,4 pct. På deres oprindelige rating.


Kontakt mig


Mange mennesker med traumer eller fobier er blevet behandlet ved hjælp af metoder, som trækker dem tilbage gennem oplevelsen igen og igen; en meget ubehagelig ting at skulle gøre.


Dette sker ikke med Rewind, og som sagt, så behøver jeg faktisk ikke at vide detaljerne om, hvad der skete med dig.


Så hvis du lider af PTSD, angst eller fobier, Så er der en god chance for at jeg kan hjælpe dig.  Ring allerede idag på tlf 41190210


Mange adfærdsmæssige, følelsesmæssige og fysiske forhold er forankret i netop uløste traumatiske oplevelser. Igennem hypnoseterapien arbejdes der i høj grad med nervesystemet i forhold til at skabe ro. Når der skabes ro, har kroppen bedre mulighed for at arbejde med helingsprocessen. Du vil få værktøjer til selv at kunne skabe den ro, som din krop og nervesystemet har brug for..


    Rewind Technique en meget effektivt i forhold til at arbejde med angst, fobier og traumer. Rewind technique er fantastisk uanset graden af symptomer og reaktioner - Rewind Technique fungerer hurtigt og effektivt, og klienten oplever ofte en forbedring allerede inden for en enkelt session.