Traumer og PTSD

Traumer og PTSD

Traumer kan have mange årsager og kan groft opdeles i:


 • Før fødselstraumer (feks. fejlernæring, misbrug af alkohol, stoffer mv. samt fysiske og psykiske traumer)
 • Fødselsdtraumer (feks. stress, afvisning af mor, fysiske skader, problemer under fødslen)
 • Barndomstraumer (feks. mobning, isolation, fysisk og psykisk overlast, sexuelle overgreb, afvisning)
 • Fysiske traumer (feks. slid, brud, forbrændinger, bllindhed/døvhed, fejl operationer, krigsskader, hospitalsindlæggelser, overgreb, ulykker, tortur og meget mere)
 • Psykiske traumer (feks. økonomisk nedtur, krig, isolation, psykisk vold og overgreb, overvære ulykke)
 • Sociale traumer (feks. død af nær slægtning, skilsmisse, arbejdsløshed, fyring)


Traumer kan således være af meget forskellig karakter, og det behøver ikke at være en livstruende oplevelse - men ofte er det en situation eller oplevelse der giver dig et chok.


Hvis du kender nogen der har haft en traumatisk oplevelse, eller selv har oplevet det, så ved du sikkert også at påvirkningen kan være langvarig - ja, måske endda livsvarig. Mange der har oplevet et traume ved, at oplevelsen kan holde dig tilbage fra at leve det liv, som du levede før, eller måske holde dig tilbage fra at leve det liv, som du ønsker at leve. Du føler noget har ændret sig eller måske at du har ændret dig, og/eller at du ikke er den samme som før.


Symptomer på traumatiske oplevelser


 •     Flashbacks
 •     Angst
 •     Nervøsitet
 •     Vrede
 •     Stress
 •     Depression
 •     Søvnproblemer
 •     Mistillid til omgivelserne/relationer
 •     Panik
 •     Negativetanker
 •     MareridtTraumer og traumatiske oplevelser påvirker forskelligt, og de kan skabe langvarige negative overbevisninger i klientens sind, som på sigt kan føre til fysiske problemer eller sygdomme - Sind og krop hænger sammen.Hvad enten der er tale om et fysisk- eller et følelsesmæssigt traume, så er der god hjælp at hente i hypnoseterapien.Mange adfærdsmæssige, følelsesmæssige og fysiske forhold er forankret i netop uløste traumatiske oplevelser. Igennem hypnoseterapien arbejdes der i høj grad med nervesystemet i forhold til at skabe ro. Når der skabes ro, har kroppen bedre mulighed for at arbejde med helingsprocessen. Du vil få værktøjer til selv at kunne skabe den ro, som din krop og nervesystemet har brug for..
  Et traume eller trauma (fra græsk: τράυμα, trauma, "sår" eller "skade") er den medicinske betegnelse for en skade på kroppen (et fysisk traume) eller psyken (psykisk traume). Uden for medicinsk sammenhæng benyttes betegnelsen "traume" stort set kun om psykiske skader.


  Alle mennesker oplever på et tidspunkt i løbet af deres liv, en eller flere traumatiske oplevelser. Nogle traumatiske oplevelser kommer vi hurtigt igennem, mens andre kan sætte dybe spor i krop og/eller sind. Traumer kan således påvirke os i mange år, og i nogle tilfælde kan det være direkte invaliderende. Men hvad er et traume?