PTSD

careNcure

Behandlinger til mennesker og dyr

Stephanie Bergquist - tlf 41 19 02 10 - mail: info@careNcure.dk

Akacie Torvet 3, 3520 Farum og Lille Lyngbyvej 8, 3320 Skævinge

Coaching, Hypnose og mentalisme se www.sb-hypnose.dk

Traumer og PTSD

 

Livet er, hvad du gør det til, så hvorfor ikke få det bedste ud af det

Hypnose kan forbedre dit liv - give dig styrke og muligheder i forhold til dig selv og omverden.

Du har ikke noget at tabe, kun ALT at vinde.

 

Traumer

 

Et traume eller trauma (fra græsk: τράυμα, trauma, "sår" eller "skade") er den medicinske betegnelse for en skade på kroppen (et fysisk traume) eller psyken (psykisk traume). Uden for medicinsk sammenhæng benyttes betegnelsen "traume" stort set kun om psykiske skader.

 

Alle mennesker oplever på et tidspunkt i løbet af deres liv, en eller flere traumatiske oplevelser. Nogle traumatiske oplevelser kommer vi hurtigt igennem, mens andre kan sætte dybe spor i krop og/eller sind. Traumer kan således påvirke os i mange år, og i nogle tilfælde kan det være direkte invaliderende. Men hvad er et traume?

 

Traumer kan have mange årsager og kan groft opdeles i:

 

  • Før fødselstraumer (feks. fejlernæring, misbrug af alkohol, stoffer mv. samt fysiske og psykiske traumer)
  • Fødselsdtraumer (feks. stress, afvisning af mor, fysiske skader, problemer under fødslen)
  • Barndomstraumer (feks. mobning, isolation, fysisk og psykisk overlast, sexuelle overgreb, afvisning)
  • Fysiske traumer (feks. slid, brud, forbrændinger, bllindhed/døvhed, fejl operationer, krigsskader, hospitalsindlæggelser, overgreb, ulykker, tortur og meget mere)
  • Psykiske traumer (feks. økonomisk nedtur, krig, isolation, psykisk vold og overgreb, overvære ulykke)
  • Sociale traumer (feks. død af nær slægtning, skilsmisse, arbejdsløshed, fyring)

 

Traumer kan således være af meget forskellig karakter, og det behøver ikke at være en livstruende oplevelse - men ofte er det en situation eller oplevelse der giver dig et chok.

 

Hvis du kender nogen der har haft en traumatisk oplevelse, eller selv har oplevet det, så ved du sikkert også at påvirkningen kan være langvarig - ja, måske endda livsvarig. Mange der har oplevet et traume ved, at oplevelsen kan holde dig tilbage fra at leve det liv, som du levede før, eller måske holde dig tilbage fra at leve det liv, som du ønsker at leve. Du føler noget har ændret sig eller måske at du har ændret dig, og/eller at du ikke er den samme som før.

 

Symptomer på traumatiske oplevelser

 

Flashbacks

Angst

Nervøsitet

Vrede

Stress

Depression

Søvnproblemer

Mistillid til omgivelserne/relationer

Panik

Negativetanker

Mareridt

 

Traumer og traumatiske oplevelser påvirker forskelligt, og de kan skabe langvarige negative overbevisninger i klientens sind, som på sigt kan føre til fysiske problemer eller sygdomme - Sind og krop hænger sammen.

 

Hvad enten der er tale om et fysisk- eller et følelsesmæssigt traume, så er der god hjælp at hente i hypnoseterapien.

 

Mange adfærdsmæssige, følelsesmæssige og fysiske forhold er forankret i netop uløste traumatiske oplevelser. Igennem hypnoseterapien arbejdes der i høj grad med nervesystemet i forhold til at skabe ro. Når der skabes ro, har kroppen bedre mulighed for at arbejde med helingsprocessen. Du vil få værktøjer til selv at kunne skabe den ro, som din krop og nervesystemet har brug for.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

2014 - www.careNcure.dk